Menu Česky

TERAPIE RÁZOVOU VLNOU

Rázová vlna je přístroj využitelný v mnoha oborech jako jsou například ortopedie, fyzioterapie, sportovní medicína, urologie a veterinární medicína. Jejími hlavními výhodami jsou rychlá úleva od bolesti a obnovení rozsahu pohybu. Zároveň se jedná o neinvazivní terapii bez potřeby užívat léky proti bolesti. To vše dělá z rázové vlny ideální nástroj pro urychlení hojení a léčbu mnoha indikací působících akutní i chronickou bolest.

Princip rázové vlny

Rázová vlna je akustický jev, který přenáší velké množství energie do bolestivých míst a do tkání se subakutními, subchronickými a chronickými obtížemi. Tato energie napomáhá regeneraci a reparativním procesům v kostech, vazivu a jiných měkkých tkáních.

Rázové vlny jsou charakteristické skokovou změnou tlaku, vysokou amplitudou a neperiodicitou.

Kinetická energie projektilu, vytvořená stlačeným vzduchem, je přenášena do transmiteru na konci aplikátoru a dále do tkáně.

img_mechanism-01 img_mechanism-02

Léčebné účinky

Terapi​e​ rázovou vlnou ​využívá akustické vlny s​ vysokou amplitudou a skokovou změnou tlaku​​. ​Tyto parametry vyvolávají v tkáních řadu léčebných efektů, jako je například urychlen​é hojení tkání a ​regenerace​ buněk, ​zmírnění bolesti a obnovení rozsahu pohybu. Všechny procesy zmiňované v této sekci, se typicky objevují při terapii současně a jsou využívané pro léčbu chronických, subakutních i ​v některých případech i ​akutních indikací.

Tvorba nových cév

Vyživující průtok krve je nezbytný pro zahájení a udržování reparativních procesů poškozené tkáně. Aplikace akustických vln vytváří kapilární mikrotrhlinky ve šlachách a kostech.

Dozvědět se více

Potlačení chronického zánětu

Žírné buňky jsou jednou z klíčových součástí zánětlivého procesu. Jejich aktivita může být zvýšena použitím akustických vln.

Dozvědět se více

Stimulace produkce kolagenu

Tvorba dostatečného množství kolagenu je nutným předpokladem reparativních procesů v poškozených myoskeletálních a vazivových strukturách. Léčba rázovou vlnou urychluje syntézu prokolagenu.

Dozvědět se více

Rozpuštění kalcifikovaných fibroblastů

Kumulace vápníku je nejčastěji důsledkem drobných ruptur nebo jiného poranění šlach. Akustické vlny rozrušují tyto kalcifikace a urychlují hojení.

Dozvědět se více

Disperze mediátoru bolesti “Substance P”

Substance P je neurotransmiter, který přenáší informaci o bolesti skrze vlákna typu C. Tento neuropeptid je obecně spojován s intenzivní, přetrvávající až chronickou bolestí.

Dozvědět se více

Uvolnění trigger pointů

Trigger pointy jsou hlavní příčinou bolestí krční a bederní páteře, ramen i končetin. Působením akustických vln dojde k odblokování kalciové pumpy a tím i ke zvrácení lokální metabolické krize ve svalovém vlákně a následnému uvonění trigger pointů.

Dozvědět se více

TERAPEUTICKÝ POSTUP

Terapie rázovou vlnou je neinvazivní ošetření. Aplikace je snadná a začíná třemi kroky:

ts-01 1.

Určení oblasti pro ošetření

Najděte oblast, kterou chcete ošetřit, pomocí palpace.

ts-02 2.

Aplikace gelu

Naneste dostatečné množství gelu na oblast určenou v předchozím kroku. Gel je nezbytný pro efektivní přenos rázových vln do tkáně.  

ts-03 3.

Zahájení terapie

Lehce přitlačte aplikátor rázové vlny na ošetřované místo a stiskem tlačítka na držadle zahajte terapii.

th_hp-video

SWT terapie v akci

FAQ

Pomůže mi rázová vlna?

Většina pacientů s chronickými obtížemi neúspěšně vyzkoušela množství terapií. Až 80% těchto pacientů z celého světa tvrdí, že jim terapie rázovou vlnou pomohla problémy odstranit.

Bude mě ošetření rázovou vlnou bolet?

Při terapii můžete pocítit lehký diskomfort v závislosti na tom, jak velkou bolestí trpíte. Terapie trvá přibližně jen 5 minut a většina pacientů je tento diskomfort schopna zvládnout. Intenzita terapie může být upravena na základě potřeb a citlivosti pacienta.

Kolik budu potřebovat ošetření?

Počet ošetření závisí na indikaci a reakci tkáně na terapii. Terapie rázovou vlnou má kumulativní efekt, tudíž typicky budete potřebovat více než jedno (3-5) ošetření. Pacienti ovšem velmi často pociťují úlevu již po první terapii.

Jak často budu muset na terapie chodit?

Většina indikací vyžaduje 3-5 ošetření. Mezi ošetřeními jsou většinou 3 až 10 dní v závislosti na pacientově toleranci a reakci ošetřované tkáně.

Budu po ošetření cítit bolest?

U většiny pacientů se po terapii objeví okamžitá úleva od bolesti. Nicméně, zhuba 2-4 hodiny po terapii, může dojít k chvilkovému zvýšení citlivosti. Pacienti tuto bolest popisují jako snesitelnou a neomezující je v jejich běžných činnostech.

Jsou po terapii nařízená nějaká omezení?

Doporučuje se, aby se pacienti po terapii vyhli fyzickým aktivitám především takovým, které by zapojovaly ošetřené místo. Pacienti by měli zůstat vklidu zhruba 48 hodin po každé terapii.

Pokud máte další dotazy, prosím Napište nám

Tvorba nových cév

Pro zahájení a udržování procesů regenerace poškozených tkáňových struktur je nezbytný vyživující průtok krve tkání. Aplikace akustických vln vytváří ve šlachách a kostech kapilární mikrotrhlinky a výrazně zvyšuje hodnotu indikátorů růstu, jako jsou endoteliální NO-syntéza (eNOS), vaskulární endotelový růstový faktor (VEBR), antigen proliferujících buněk (PCNA) a kostní morfogenetický protein (BMP).

Tyto dva procesy stimulují růst a remodelaci nových arteriol. Nové cévy zlepšují prokrvení a okysličení, což vede k rychlejšímu hojení jak cév, tak i kostí.

Vědecká podpora

Biological Mechanism of Musculoskeletal Shockwaves

Potlačení chronického zánětu

K chronickému zánětu dochází tehdy, když zánětlivá reakce není zcela potlačena. Může poškodit zdravé části těla a vést k chronické bolesti. Aktivita žírných buněk, které se podílejí na zánětlivém procesu, může být zvýšena prostupující akustickou vlnou.

Po aktivaci žírných buněk následuje syntéza chemokinů a cytokinů. Uvolnění prozánětlivých směsí může v případě potřeby pomoci obnovit normální hojivé a regenerační procesy.

Stimulace produkce kolagenu

Produkce dostatečného množství kolagenu je nezbytným předpokladem pro reparativní procesy porušených myoskeletálních a ligamentózních struktur.Terapie rázovou vlnou urchyluje syntézu prokolagenu. Terapie uspořádává nově vytvořená kolagenový vlákna do podélných struktur. Nově vytvořená vlákna jsou tak hustší a vytváří pevnější strukturu.

Rozpuštění kalcifikovaných fibroblastů

Hromadění kalcia je nejčastěji výsledkem mikrotrhlin nebo jiného poranění šlach. Akustické vlny rozbíjejí stávající kalcifikace. Terapie akustickou vlnou spouští biochemickou dekalcifikaci usazeného kalcia s konzistencí zubní pasty a ošetřování šlachy. Granulární částice kalcia jsou odplavovány lymfatickým systémem.

Disperze mediátoru bolesti
“Substance P”

Substance P je neurotransmiter, který předává informaci o bolesti prostřednictvím uhlíkových vláken. Tento neuropeptid je obecně spojován s intenzivní, přetrvávající a chronickou bolestí. Je využíván k předávání zpráv bolesti centrálnímu nervovému systému. Snížením koncentrace substance P se snižuje stimulace aferentních nociceptivních vláken a tím se zmenšuje bolest. Snížení množství substance P, histaminů a ostatních nociceptivních metabolitů rovněž napomáhá potlačit rozvoj zánětlivých otoků.

Uvolnění trigger pointů

Trigger pointy (spoušťové body) jsou hlavní příčinou bolesti v zádech, krku, ramenou a končetinách. Jsou spojeny s hmatatelnými uzlinami v napnutých svazcích svalových vláken a mají extrémně smrštěné sarkomery. Dysfunkční sarkomery se smrští tak těsně, že začínají bránit svému vlastnímu prokrvování. To způsobuje hromadění odpadních produktů. které postupně dráždí senzorická nervová zakončení, což pak způsobuje ještě větší kontrakci. Tento začarovaný kruh je nazýván „metabolickou krizí“. Ačkoliv přesné léčebné účinky terapie akustickou vlnou jsou stále nejasné, dá se předpokládat, že dodávaná akustická energie odblokuje „kalciovou pumpu“. Tím zvrátí metabolickou krizi v myofilamentech a uvolní trigger pointy.

Skokanské koleno

Skokanské koleno (patelární tendinopatie) je zánět nebo zranění patelárního vazu, který se projevuje bolestí, citlivostí a omezenou hybností. Tento stav může přerušit nebo dokonce ukončit sportovní kariéru pacienta nehledě na věk. Léčba je často komplikovaná. Rázová vlna nabízí snadné a okamžité řešení. Pacienti cítí úlevu od bolesti hned po prvním ošetření a po několika dalších ošetřeních, bolest mizí úplně.

Vědecká podpora

Terapie rázovou vlnou pro osteoartrózu kolenního kloubu

Bolest v rameni

Bolest v ramení může být způsobena např. kalcifikacemi, syndromem zmrzlého ramene nebo impingement syndromem. Všechny tyto indikace jsou zdrojem tupé až ostré bolesti a omezují pacienty v jejich každodenním životě. Kalcifikace v ramenním kloubu jsou efektivně odstraňovány rázovou vlnou ve více než 85% případů. Výrazné zmírnění bolesti a zlepšení funkce ramene je pozorováno už po 4 týdnech terapie. Rázová vlna nahrazuje jinak typická ošetření těchto stavů jako jsou steroidové injekce nebo dokonce operace.

Vědecká podpora

Shockwave Therapy in Scapulohumeral Periarthritis with Calcific Tendinitis of the Shoulder

Tenisový loket

Tenisový loket je častým onemocněním zasahující až 10% populace. Konzervativním ošetřením epicondilitidy je zdlouhavé (odpočinek), jeho součástí je medikace (analgetika, kortikosteroidové injekce) a často se musí pro neúspěch opakovat. Terapie rázovou vlnou je naproti tomu rychlým řešením a léčbou s úspěšným koncem ve více než 70% případů v maximálně 5 terapiích.

Vědecká podpora

The Effects of Extracprporeal Shockwave Therapy (ESWT) in Treating Lateral Epicondylitis in People Between 40 and 50 Years Old

Patní ostruha

Kalcifikace na spodním výběžku paty (patní ostruha) je často doprovázena poraněním nebo zánětem plantární fascie. Každá z těchto indikací i jejich kombinace omezují pacienty v jejich denních činnostech. Rázová vlna ošetřuje oba dva problémy zároveň. Akustické vlny jsou zodpovědné za rychlé uzdravení, návrat ke každodennímu životu a dlouhotrvající úlevu od problému u téměř 88% pacientů.

Vědecká podpora

Radial Extracorporeal Shockwave Therapy Is Safe and Effective in the Treatment of Chronic Recalcitrant Plantar Fasciitis

Úponová bolest

Bolest svalových úponů vzniká obvykle v důsledku opakovaného nebo dlouhotrvajícího přepínání dané šlachy. Terapie rázovou vlnou spouští proces neovaskularizace. Tvorbou nových cév dochází ke zvýšenému prokrvení ošetřované tkáně a tím i k rychlejšímu hojení oblasti, bez nutnosti užívání návykových léků proti bolesti.

Vědecká podpora

Shockwave Therapy for the Treatment of Chronic Proximal Hamstring Tendinopathy in Professional Athletes

Chronické tendinopatie

Kumulvoaná mikrotraumata způsobená opakovaným přetěžováním dané oblasti můžou vést k chronické tendinopatii (zánětu šlach nebo tendinóze). Tendinopatie v různých částech těla jsou běžnou diagnózou jak u aktivních lidí, tak u běžné populace. Jak zánět šlach, tak poškození na buněčné úrovni jsou úspěšně léčené rázovou vlnou. Počet terapií potřebných k zotavení je typicky 3 - 5 terapií s rozestupem 5 - 10 dní mezi ošetřeními.

Vědecká podpora

Extrakorporální radiální terapie rázovou vlnou pro léčbu tendinopatie Achillovy šlachy

Syndrom mediální hrany tibie

K syndromu mediální hrany tibie obvykle dochází vlivem přetížení svalu tibialis anterior. Činnosti, vyvolávající tuto indikaci, mohou zahrnovat rychlou chůzi nebo běh (především do kopce, z kopce nebo na tvrdém nerovném povrchu) nebo sportovní aktivity (např. fotbal). Pacient se pak často musí těchto aktivity stranit poměrně dlouhou dobu. Ošetření rázovou vlnou snižuje dobu, po kterou musí být pacient v klidu. Terapie rázovou vlnou zkracuje čas léčby až na polovinu doby klasické léčby.

Vědecká podpora

Low-Energy Extracorporeal Shock Wave Therapy as a Treatment for Medial Tibial Stress Syndrome

Kalcifikace

Kalcifikující tendinitida je bolestivá chronická porucha charakteristická kalcifikacemi v oblasti šlach rotátorové manžety. Takový stav způsobuje značnou bolest a omezení rozsahu pohybu. Léčba rázovou vlnou je jednou z nejúčinnějších terapii pro léčbu kalcifikací. Akustické vlny působí narušení kalcifikovaných shluků, podporují jejích resorpci a odstranění z těla. Rázová vlna výrazně snižuje dobu léčení a nabízí rychlou úlevu od často jinak chronických stavů.

Vědecká podpora

Shockwave Therapy in Scapulohumeral Periarthritis with Calcific Tendinitis of the Shoulder

Bolest v bocích

S věkem a namáháním, se může chrupavka kyčelního kloubu opotřebovat nebo jinak poškodit. Svaly a šlachy kyčle jsou přetíženy. Může dojít ke zlomení samotného kyčelního kloubu v důsledku pádu nebo jiného zranění. Kterákoliv z těchto situací může vést k bolesti a poškození v oblasti boků. Terapie rázovou vlnou podporuje proces hojení, odstraňuje zánět, tiší bolest a snižuje citlivost ošetřované oblasti a může i předejít jinak nutné operaci kyčelního kloubu. Terapie rázovou vlnou je účinná i v případě osteonekrózy hlavice kyčelního kloubu. Studie potvrzuje značné zlepšení stavu u více než 70% pacientů trpících osteonekrózou kyčelního kloubu.

Vědecká podpora

Low-Energy Extracorporeal Shockwave Therapy as a Treatment for Greater Trochanteric Pain Syndrome

Vyberte jazyk

Zavřít oznámení