Menu Česky
Study-10

15. července 2015

ESWT - Efektivní léčba tendinopatie Achillovy šlachy
Německo

Terapie rázovou vlnou je neustále vědecky zkoumána v oblasti ošetření muskuloskeletálních poruch. Nedávná randomizovaná studie s placebo kontrolní skupinou na ošetření tendinopatie Achillovy šlachy prezentuje výborné výsledky ve zlepšení funkce a zmírnění bolesti.

Gerdesmeyer a kol. studovali využití extrakorporeální rázové vlny u patologií měkkých tkání, specificky pro tendinopatii Achillovy šlachy. V jejich studii “Current Evidence of Extracorporeal Shock Wave Therapy in Chronic Achilles Tendinopathy” shrnují množství odborných článků pojednávajících o využití rázové vlně v léčbě právě této diagnózy. Tato studie shrnuje jak okamžité tak dlouhotrvající účinky léčby. Geremeyer a kol. shledávají, že “ nedávno publikovaná data poukazují na vysokou efektivitu extrakorporeální rázové vlny v léčbě tendinopatie Achillovy šlachy”.

Navštivte stránku Další události

Vyberte jazyk

Zavřít oznámení