Menu Česky
study-11

2015

Biologické účinky rázové vlny (ESWT) in vivo
Velká Británie

Extrakorporeální rázová vlna je neinvazivní  terapie, která byla v posledních letech poměrně extenzivně studována. Existují studie prokazující efektivitu rázové vlny v oštření jak chronických, tak akutních problémů, přičemž přináší značnou úlevu od bolesti reprezentovanou poklesem VAS (vizuální analogová stupnice, která představuje úsečku, na jejímž jednom konci (bod 0) je místo „bez bolesti“ a na druhém konci (bod 10) místo s „nejsilnější představitelnou bolestí“ pro pacienta). Úleva od průvodních jevů a bolesti se projevuje ihned po ukončení terapie a přetrvává i měsíce po ukončení terpie.

O biologických mechanismech, probíhajících ve tkáni in-vivo po ošetření rázovou vlnou víme stále poměrně málo. C.M. Waugh C.M. Waugh, D. Morrissey, E. Jones, G.P. Riley, H. Langberg a H.R.C. Screen provedli výzkum právě na toto téma. Pro svůj výzkum si vybrali studii chronických tendinopatií. Za použití mikrodialýzy zkoumali biologickou odpověď zdravých a patologických šlach v realném čase.

Pokračujte do sekce vědecké podpory pro více informací o jejích výzkumu a výsledcích. 

Navštivte stránku Další události

Vyberte jazyk

Zavřít oznámení